БИОРАСПОЛОЖИВОСТА НА КОЛАГЕНСКИТЕ ПЕПТИДИ

БИОРАСПОЛОЖИВОСТА НА КОЛАГЕНСКИТЕ ПЕПТИДИ

 

 

Колагенските пептиди се добиени од чист колаген. Колагенските пептиди се функционална состојка која се користи во храната и во пијалаците, како и во додатоците во исхраната, наменети за здравјето на коските и зглобовите и за убавината на кожата.

Колагенските пептиди помагаат да се забрза процесот на закрепнување за спортските ентузијасти и професионалните спортисти. Научните податоци покажуваат дека кога се користат како додаток во исхраната, тие исто така имаат способност да ја стимулираат и регенерацијата на клетките и растот во човечкото тело. Идејата за биолошките механизми во основата на овие здравствени придобивки продолжува да се формира.

Во оваа статија ќе разгледаме два клучни атрибута на колагенските пептиди, директно поврзани со нивните здравствени придобивки: биорасположливост и биоактивност.

 

Што е биорасположливост?

Хранливите материи во нашата храна се разложуваат на помали молекули, прво во желудникот, а потоа во цревниот тракт. Откако некои од молекулите ќе станат доволно мали, тие можат да се апсорбираат во крвотокот, преку ѕидот на цревата.

Во оваа рамка, биорасположливоста се однесува на тоа колку хранливата состојка е достапна во храната, до кој степен таа е „ослободена“ од матрицата на храната, транспортирана и апсорбирана во крвотокот.

 

Колку исхраната е побогата со биодостапен додаток, толку е поефикасна апсорпцијата, што предизвикува неколку здравствени придобивки.

 

Затоа биорасположливоста е клучна карактеристика за секој производител на нутрацевтски производи: слабо биодостапниот додаток во исхраната нуди многу мала додадена вредност за потрошувачот.

 

Што е биоактивност?

Терминот биоактивност се однесува на способноста на мала молекула да модулира биолошка функција на целната клетка и/или ткиво, на пример биоактивен пептид кој е мал фрагмент од протеин. За време на варењето, пептидот треба да се ослободи од „матичниот“ протеин за да биде биоактивен. Пептидот може да изврши посебна „биолошка активност“ откако ќе влезе во крвотокот, делувајќи на целното ткиво. Биоактивноста е она што ја прави хранливата состојка корисна.

 

Повеќето хранливи материи со кои сте запознаени (како што се пептиди и витамини добиени од протеини) може да бидат биоактивни.

 

Така, секој нутритивен додаток за кој се тврди дека има некаква корист за здравјето на зглобовите, здравјето на коските, убавината на кожата и спортското закрепнување треба да се докаже дека навистина може да биде апсорбиран од телото и да остане биоактивен во крвотокот, достигнувајќи го целното ткиво во телото.

 

Колагенски пептиди: докажана биорасположливост и биоактивност

Здравствените придобивки од колагенските пептиди се добро познати. Постојат многубројни студии кои ја покажуваат нивната ефикасност. Една неодамнешна студија (објавена во декември 2019 година) го прошири нашето разбирање за тоа како и зошто колагенските пептиди се толку ефикасни. Главните придобивки зависат од нивната биорасположливост и биоактивност. Како што споменавме, ова се два од најважните елементи за обезбедување бенефиции за крајниот корисник.

 

Да го разгледаме подетално биолошкиот механизам:

Колагенските пептиди се мешавина на пептиди со краток синџир, кој се состои од две до дваесет аминокиселини. Откако ќе се земат, тие поминуваат низ важни модификации во телото. Дигестивните ензими ги разложуваат овие синџири на помали парчиња (на пр. дипептиди и трипептиди), лесно апсорбирани од телото и мерливи во крвта по дополнување на колаген пептид.

 

Зголемено ниво на дипептиди во крвта беше забележано по орален внес на пептан. Двата најзастапени дипептиди во колагенските додатоци се хидроксипролин-глицин (Hyp-Gly) и пролин-хидроксипролин (Pro-Hyp), добро познати по нивната биоактивност. На пример, кога станува збор за убавина на кожата, клетките во специфичните слоеви на кожата се стимулираат да произведуваат хијалуронска киселина, којашто ја врзува водата, зголемувајќи го нивото на влага во кожата.

 

Заклучок

 

Сè повеќе луѓе во светот свесно бараат природни начини за поддршка на здравјето на зглобовите, коските и кожата. Сè повеќе луѓе активно се занимаваат со спорт и интензивни тренинзи и стануваат свесни за важноста на спортското закрепнување. Како што видовме, колагенските пептиди можат да бидат ефикасно нутритивно решение за тие потрошувачи. Со зголемените научни докази, тие го предводат патот на овие пазари.

назад кон врвот