Здрава, сјајна и цврста коса Здрава, сјајна и цврста коса

Пептан е глобална водечка марка на пептиден колаген во делот на производи на Rousselot’s наменети за здравјето и исхраната. Пептан претставува биоактивни колагенски пептиди кои се специјално развиени за да обезбедат повеќекратни здравствени бенефити и функционални својства.

Што е пептан

Пептан е глобална водечка марка на колагенски пептид* во делот на производи на Rousselot's наменети за здравјето и исхраната. Пептан претставува биоактивен колагенски пептид кој е специјално развиен за да обезбеди повеќекратни здравствени придобивки и функционални својства. Пептанот може да го потпомогне здравиот начин на живот, што е докажано од бројни научни студии.

назад кон врвот